Anatomska bluetooth bubica

Anatomska bluetooth bubica

Anatomska bluetooth bubica obezbeđuje visok kvalitet i intenzitet zvuka. S obzirom na male dimenzije predajnika moguće je njegovo lako skrivanje čak i u letnjim mesecima. Za izradu petlji koristimo samo proverene i najkvalitetnije bluetooth uređaje u konbinaciji sa bubicama prve klase.

Bubica je neprimetna i lako staje u ušni kanal. Koristi bateriju (model 337), koja obezbeđuje minimum 2 sata aktivnog rada. Udaljenost bluetooth uređaja od mobilnog telefona moze biti do 7m.

Anatomska bluetooth bubica se pokazala kao najpouzdanija i najkomfornija za upotrebu.

Cena proizvoda

90€
69€

Upustvo za korišćenje

Bluetooth uredjaj povežite sa vašim mobilnim telefonom. Predajnik valjkastog oblika koji se nalazi na kraju kabla zalepite na rame u blizini vrata tako da vrh bude okrenut ka uvetu. Mikrofon se nalazi na bluetooth uređaju na drugom kraju kabla.U bubicu stavite bateriju 337 (da bi bila u funkciji), a zatim stavite u uvo.