Magnetna bluetooth bubica

Magnetna bluetooth bubica

S obzirom na odnos cene i kvaliteta magnetna bluetooth bubica je u svojoj kategoriji na samom vrhu. Bluetooth omogućava bežično povezivanje petlje sa telefonom koji od nje može biti udaljen i do sedam metara. Takođe, bežično povezivanje smanjuje nivo smetnji koje proizvodi mobilni telefon, a mikrofon je osetljiviji u odnosu na model bez bluetooth-a. Budući da je veoma malih dimenzija bubica je neprimetna.  Trajanje baterije (od 9V) je u proseku 3 sata aktivnog rada

Cena proizvoda

39€

Upustvo za korišćenje

1. Uši korisnika moraju da budu apsolutno ČISTE.

2. Magnetić koji ste dobili u kesici na vrhu štapića treba skinuti sa štapića i staviti u uho. Da bi ceo sistem funkcionisao potrebno je da taj magnetić upadne u uho do same bubne opne. Da biste što lakše ubacili magnetić potrebno je da iskrenete glavu pod uglom od 90 stepeni i da je malo drmate dok magnetić sam ne upadne do bubne opne. Magnetić ne gurati prstom ili nekim predmetom. Da biste proverili da li je magnetić pravilno postavljen iskrenite glavu na suprotnu stranu, ukoliko magnetić ispadne to je znak da nije pravilno postavljen i zato  ponovite proces. U kesici se nalazi i štapić koji služi za vađenje magnetića. S obzirom da je magnetić male mase i oblih ivica nema razloga da se bojite da ga nećete moći izvaditi ili da ćete oštetiti bubnu opnu. 

3.  Stavite ogrlicu oko vrata i sa dužim kablom na kome se nalazi dzek spojite bateriju koja počinje da se troši od trenutka povezivanja. Baterija traje oko dva i po sata i troši se samo kada je spojena sa kablom. 

4. Mikrofon preko koga možete da komunicirate je na vrhu bluetooth-u koji je na kraju kraćeg kabla. Mikrofon treba zalepiti flasterom za kožu u blizini glave i usmeriti ka ustima. 

5. Bluetooth povežite sa vašim mobilnim telefonom tako što prekidač koji se nalazi sa strane prebacite u suprotni položaj da se upali plava terpćuća lampica koja pokazuje da je bluetooth uključen. Nakon toga pritisnite i zadržite taster na prednjoj strani na kome je nacrtana slusalica sve do trenutka dok lampica ne počne da sija plavo-crveno. Sada uključite bluetooth na vašem mobilnom telefonu i u meniu bluetooth-a  uređaj . Kada kliknete na njega telefon može tražiti šifru, u tom slučaju ukucajte četiri nule (0000), nakon toga telefon je povezan sa bubicom.Bluetooth je isključen kada vratite prekidač na suprotnu stranu nakon čega će se upaliti crvena lampica. Tokom razgovora na telefonu i bluetooth-u (sa suprotne strane od prekidača za paljenje) možete pojacati ili smanjiti zvuk bubice. Kratkim dvoklikom na taster sa prednje strane na kome je nacrtana slušalica možete pozvati zadnji kontakt sa liste poziva ili se jednim klikom na njega možete javiti ili prekinuti poziv.